FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » “Ik haal het meest voldoening uit de menselijke contacten”

“Ik haal het meest voldoening uit de menselijke contacten”

Véronique Laureys – directeur Algemene Zaken van de Belgische Senaat
Haar opleiding geschiedenis en kunstgeschiedenis bracht Véronique Laureys een methodologie bij die gefocust is op resultaatgerichtheid, nauwkeurigheid, gegevenscontrole en aandacht voor de denkwijze van anderen. Vaardigheden die goed van pas komen in haar functie als directeur Algemene Zaken van de Senaat, waar ze reeds meer dan 27 jaar werkt, waarvan bijna 13 jaar in de huidige functie. Een gesprek met de juiste vrouw op de juiste plaats, die haar bijzondere werkomgeving koestert en mensen centraal stelt.

Véronique Laureys studeerde in 1984 af als licentiaat geschiedenis en werkte tot 1990 in het Stadsarchief van de stad Brussel. De volgende vijftien jaar was ze actief in het Archief van de Senaat, gaf ze les aan de Bibliotheekschool van Gent en was ze verantwoordelijk voor een project rond documentbeheer bij Belgacom. In 2005 werd ze directeur van de dienst Algemene Zaken van de Senaat. Ze volgde de opleiding Facility Management aan de KaHo Sint-Lieven, werd bekroond met de prijs ‘Best FM Thesis 2010’ en in 2012 genomineerd voor de prijs ‘Facility Manager of the Year’. Ze is ook medeauteur van onder andere het boek ‘De Belgische Senaat - Een geschiedenis’ en ‘Kunst in de wandelgangen - Het onbekende patrimonium van de Senaat’.

Specifieke context
Bij haar job komen heel wat aspecten kijken die verband houden met de bijzondere context van een werkomgeving als de Senaat. Elk initiatief moet aan de senatoren worden voorgelegd en goedgekeurd worden, de communicatie dient zo neutraal mogelijk te gebeuren. Véronique Laureys: “Mijn motivatie haal ik uit de vele contacten: het is en blijft een boeiende en fascinerende wereld. De Senaat kent momenteel wat minder mediabelangstelling maar wint aan relevantie als open platform van gesprekken en ontmoetingen van velerlei aard. Het biedt ons onrechtstreeks mede een vinger aan de pols van de samenleving. In die zin ben ik begunstigd maar ik acht me ook gebonden door een code van discretie. Door mijn functie bevind ik me in een bevoorrechte positie om bij te dragen tot de erkenning van het beroep, zowel via publicaties als tijdens conferenties in binnen- en buitenland voor bedrijfsleiders en studenten en in gesprekken met beleidsmakers. Hoewel onze dagelijkse interne klanten senatoren, bezoekers en personeelsleden zijn, ben ik van mening dat onze dienst bij uitbreiding voor alle inwoners van het land werkt. Onze lijfspreuk is ‘Werk af waar je aan begint’. Onze grootste zorg is echter van ethische aard: de instelling die de wetten maakt, moet een voorbeeld van integriteit en democratie zijn. Elk parlementslid moet strikt op dezelfde manier worden geholpen, wat onze eigen politieke overtuigingen ook mogen zijn. Dat betekent dat we constant aandachtig en alert moeten zijn. De relaties met de externe bedrijven moeten blijk geven van kordaat deontologisch gedrag.”


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


05/06/2018
Office Management
 Ander nieuws
Advertease introduceert Wi-Fi technologie voor noodsituaties
| 18/07/2024
Vintia Ieper ontvangt Great Place to Work-certificaat
| 17/07/2024
Robot Sam ontsmet ruimtes grondig, snel en zonder chemicaliën
| 16/07/2024
Linde lanceert multi-inzetbare stapelaars voor nauwe ruimtes
| 11/07/2024
BauWatch heeft criminaliteitsrapport voor de bouwsector klaar
| 10/07/2024

Meer news