FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Hendrik Consciencegebouw
Tweede mijlpaal in de vastgoedstrategie van de Vlaamse Overheid

Hendrik Consciencegebouw<br> Tweede mijlpaal in de vastgoedstrategie van de Vlaamse Overheid

De nieuwe inkomhal wordt in de voorgevel geaccentueerd door een opvallende metalen luifel naar een ontwerp van Conix architecten © Vlaamse overheid - Het Facilitair Bedrijf
In september heeft de Vlaamse Overheid na twee jaar en acht maanden renoveren het Hendrik Consciencegebouw officieel geopend. Tijdens de volledige werken bleef het hele gebouw in gebruik dankzij een doordachte planning. Amper een jaar geleden startte ook de inhuizing van het Herman Teirlinck-kantoorgebouw op de Thurn & Taxis-site. Dit nieuwbouwproject liep grotendeels parallel met het ingrijpende renovatieproject voor het Hendrik Consciencegebouw. In totaal krijgen ruim 4.000 medewerkers van de Vlaamse Overheid vrijwel simultaan een nieuwe werkomgeving. Bij beide projecten stonden ‘duurzaamheid’ en de consequente uitrol van ‘Het Nieuwe Werken’, zoals gedefinieerd door de Vlaamse Overheid, voorop.

Draaiboek ‘Kantoor 2023’
Het Facilitair Bedrijf, dat instaat voor de vastgoedstrategie van de Vlaamse Overheid, is nu volop bezig met de derde en laatste fase van de strategie om alle ambtenaren te centraliseren in drie gebouwen in het centrum van Brussel, meer bepaald op maximum 1.000 meter van station Brussel-Noord, een belangrijke multimodale hub. Vanaf 2023 zouden zo’n 3.900 ambtenaren van de gebouwen Arenberg, Ellips en Ferraris naar dit derde gebouw moeten verhuizen. Dat jaar loopt namelijk het huurcontract van het Arenberggebouw af, en een jaar later dat van het Ellipsgebouw.

Er wordt gestreefd naar een energieneutraal of energiepositief gebouw. De Vlaamse Overheid wil ook een gebouw dat bijdraagt tot een evenwichtige mix tussen kantoren, wonen en ondersteunende buurtfuncties. Het project zou dus een rol spelen om de monocultuur in de Noordwijk te doorbreken.

Voor dit nieuwe gebouw zou de Vlaamse Overheid zich verbinden tot een huurcontract van 18 jaar met de projectontwikkelaar die voor dit project instapt. “Gezien de snelle evolutie van bouwmaterialen en technische uitrusting is dat een immense uitdaging”, aldus Sabrina Prieus, teamhoofd Vastgoedbeleid, afdeling Vastgoed van Het Facilitair Bedrijf. “In 2018 moet er ontworpen worden voor ingebruikname in 2023, terwijl de gebruiksduur doorloopt tot 2041!”
De Vlaamse Overheid zou haar beslissing in februari-maart 2019 nemen, zoals voorzien in het draaiboek ‘Kantoor 2023’.

Bezettingsnorm
Voor de berekening van de benodigde oppervlakte wordt uitgegaan van de bezettingsnorm voor kantoorgebouwen, die 12,5 m² primaire (netto) oppervlakte per gecorrigeerde VTE voorziet. Architect Xavier Suykens, consulent voor Het Nieuwe Werken bij het agentschap Facilitair Bedrijf: “We gaan uit van 80% werkplekken in verhouding tot het totaal aantal medewerkers, maar er zijn nog bijkomende correcties opgenomen, rekening houdend met het functieprofiel van de medewerker. De doorgedreven berekening resulteerde in een bezettingsgraad van tussen de 65 en 70%!”
Rekening houdend met die principes, konden dankzij de herindeling van de werkruimtes in het Consciencegebouw meer medewerkers ondergebracht worden in het gebouw met verhoogde kwaliteit van de werkomgeving. Daardoor kunnen er twee extra entiteiten bij in het gebouw, kon er kantoorruimte vrijgegeven worden in het Ellipsgebouw en was het mogelijk om het oude gebouw van de Vlaamse Landmaatschappij te verkopen.
Door de toepassing van het principe van de gedeelde kantoorruimtes werden voor de 1.635 ambtenaren maar 1.300 werkplekken voorzien, hetzij een ratio van 80%. In het gerenoveerde Consciencegebouw wordt ‘Het Nieuwe Werken’ zoals gedefinieerd door de Vlaamse Overheid ten gronde geïmplementeerd, wat betekent dat de faciliteiten maximaal afgestemd zijn op het nieuwe gebruik, met het accent op overleg.

Hartelijk welkom in het Consciencegebouw
Het gelijkvloers en de eerste verdieping van het gerenoveerde gebouw zijn semipubliek. De nieuwe inkom wordt in de voorgevel geaccentueerd door een opvallende metalen luifel. Verder werd de inkomhal opengewerkt voor extra licht. De inkomzone loopt over in een gezellige koffiebar en bijhorende loungeruimte en geeft verder toegang tot de balie, de loketten, het bedrijfsrestaurant, het auditorium, de receptieruimte en het vergadercentrum op de eerste verdieping.

Innovatief cateringconcept voor vernieuwd restaurant

Om meer natuurlijk licht binnen te brengen, werden een aantal aanpalende lokalen langsheen de gevels gesloopt en bij het restaurant gevoegd. Ook het weloverwogen materiaalgebruik en de doordachte inrichting dragen bij aan een goede akoestiek. De grote verscheidenheid aan meubilair, de bewuste keuze voor lichte kleuren in combinatie met hout en enkele kleuraccenten en een hedendaagse ledverlichting dragen bij aan een aangename omgeving. Als kers op de taart werd de bestaande, niet-toegankelijke binnentuin omgevormd tot een aangenaam en ruim ingesloten terras.
In lijn met het optimale gebruik van het hele gebouw kan het restaurant ook gebruikt worden voor besprekingen, vergaderingen, recepties of evenementen.

In het restaurant geldt een innovatief cateringconcept: meer vrijheid en verantwoordelijkheid van de gebruiker gaan er hand in hand. Medewerkers stellen er zelf hun maaltijd samen om voedselverlies te beperken, betalen aan zelfscankassa’s en ruimen zelf af. De free-flow met zelfscankassa’s loopt over in de verbruikszone.

Eerste verdieping als vergadercentrum
Vanuit de inkomhal krijg je via een monumentale trap toegang tot de eerste verdieping die ingericht werd als vergadercentrum: een veertigtal vergaderzalen waar je met zes tot dertig personen kan overleggen. Daarnaast vind je er een ontvangstbalie, twee polyvalente zalen en een aantal wachtruimtes of koffiehoeken. Een deel van de eerste verdieping doet dienst als examencentrum voor de Examencommissie.

Flexibele kantoren
Op de kantoorverdiepingen werden de principes van ‘Het Nieuwe Werken’ geïntroduceerd. Ze zijn ingericht met open spaces met werkplekken, wachtruimtes en koffiehoeken maar ook concentratiecockpits en vergaderzalen. Het is de bedoeling dat de medewerkers gedurende de dag van werkplek wisselen in functie van hun activiteiten. De inrichting toont een variatie aan individuele werkplekken, van volledig open over halfopen tot ‘cockpits’ voor afzondering wanneer hoge concentratie vereist is. Daarnaast zijn er ‘samenwerkplekken’ en ‘intake cockpits’. Het zijn werkplekken bedoeld voor kort overleg tussen 3 à 4 medewerkers, die altijd klaar staan en waarvoor geen reservatie nodig is. Bij grote drukte kunnen ze ook dienstdoen als individuele concentratiewerkplek.
Op het vlak van telefonie schakelden de gebruikers over op Skype voor bedrijven en mobiel printen werd ingevoerd.

Bijzondere aandacht voor duurzaamheid
Bij deze prachtige renovatie werd ook gefocust op de duurzaamheid van de inrichting. De toekenning van het milieucertificaat ‘BREEAM-Excellent’ na de renovatie bewijst dat deze doelstelling gehaald is. De renovatie impliceert een energetische opwaardering van de technische installaties. De gerenoveerde zones kregen ledverlichting en er worden extra zonnepanelen voorzien.
Het meubilair is voor een groot deel gerecupereerd of refurbished. Een grondige inventarisatie van het bestaande materiaal ging hieraan vooraf, waaruit drie lijsten ontstonden, die toelieten drie lastenboeken op te stellen voor de te verhuizen voorwerpen, het nieuw aan te kopen meubilair en de te ‘refurbishen’ elementen. Op basis van deze lastenboeken werden opdrachten uitgeschreven.

Evaluatie van de nieuwe werkomgevingen
Het Facilitair Bedrijf wil met de Leesman-tool de kwaliteit van haar dienstverlening verhogen door deze gericht te verbeteren. De ‘Leesman-index’ biedt niet alleen de mogelijkheid om de beleving van de werkplek tussen gebouwen onderling te vergelijken, maar ook met de markt, wat benchmarken toelaat met de beste presteerders.

Het derde administratief centrum van de Vlaamse Overheid in Brussel, waarvan de werken binnenkort van start gaan, zal dus kunnen profiteren van de best practices over de bouw of renovatie, inrichting en werking van het Hendrik Consciencegebouw en het Herman Teirlinckgebouw.17/10/2018
Vastgoed
 Ander nieuws
Tevredenheid bij Belgische werknemers
| 28/10/2021
België sterk in trek bij hackers
| 27/10/2021
2021 Global Status Report for Buildings and Construction
| 26/10/2021
Nederlandse overheid promoot hybride werken
| 25/10/2021
BIM, winst voor FM
| 22/10/2021

Meer news