FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Advertising

Profacility - FM Magazine een compleet mediaplatform, online - print - event.

Het mediaplatform Profacility - FM Magazine bestaat uit vijf complementaire media - het driemaandelijks tijdschrift FM Magazine, de e - news, de portaalsite, de jaarlijkse Showcase en het jaarlijkse event FM Day, dag van het facilitair management in samenwerking met IFMA.

DE REDACTIONELE LIJN IS GESTRUCTUREERD ROND 4 INFORMATIEPOLEN

FACILITY MANAGEMENT
Optimalisering van de facilitaire organisatie.
Case studies, getuigenissen en ervaringen.
 • tools en procedures voor planning, beoordeling van de ervaringen en hulp bij de besluitvorming
 • outsourcing: beheermodellen (IFM, managing agent, multi-diensten)
 • strategie en aankoop procedures
 • benchmark: kosten en niveau van facilitaire diensten
 • budgettering en financieel beheer, kosten- en winstcentra
 • audit- en kwaliteitscontrolesystemen
 • Facility Management Information System (FMIS)
 • risk management en business continuity plan
 • organisatie van een multimodale mobiliteit

VASTGOED & GEBOUWEN
Afstemmen van het gebouw op de noden en waarden van
het bedrijf. Optimalisering van de totaalkost van gebouwen.
 • evolutie van de vastgoedmarkt: aanbod en huurprijs
 • aanbod van gedeelde kantoren (business centers, co-working ruimtes)
 • mobiliteit: toegankelijkheid van het gebouw - parking
 • energetische autonomie (productie van groene en hernieuwbare energie: zonne-energie, geothermie, windenergie, warmtekrachtkoppeling)
 • duurzame gebouwen: labels (BREEAM, 'Voorbeeld Gebouwen', C2C, …)
 • domotica / building automation
 • gebouwen met gedeelde facilities
 • personen- en gebouwen beveiliging

WORKPLACE
Organisatie en inrichting van werkplekken: kantoren,
ontvangst- en vergaderruimten, archivering en opslag.
 • space planning & workplace design
 • project management
 • New World of Work (NWOW) en change management
 • beheer van desk sharing (flex desk - dynamic office)
 • keuze van het meubilair en de uitrustingen voor kantoren
 • toegangscontrole, telefonie, lockers en multi-user printers
 • systemen voor dynamische klassering en archiefbeheer
 • gecentraliseerde burotica (printer/scanner/fax...)
 • integratie van audiovisuele uitrustingen
 • optimale inrichting van opslagruimten en efficiënt beheer

MOBILITEIT
Beheer van de mobiliteit van de medewerkers van het bedrijf om enerzijds hun verplaatsingen te optimaliseren en zonnodig tijdverlies te voorkomen, en anderzijds het effect op het milieu te beperken door de ecologische voetafdruk van de verplaatsingen te verminderen.
 • strategie voor een multimodale mobiliteit: auto / openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro) / fiets / pendelbussen voor bedrijven / carpooling …
 • fleet management (leasing, renting, onderhoud, depannagedienst, vervangingen)
 • travel management
 • operationeel, budgettair en fiscaal beheer van de verplaatsingskosten
 • infrastructuur en organisatie voor telewerk (home based, vanuit business centers, co-working spaces of satellietkantoren)
 • evolutie van stedelijke mobiliteit met oog op 'intelligentere' steden (smart cities)


DOELGROEP: MEER DAN 15.000 BESLISSINGNEMERS

Het mediaplatform richt zich tot beslissingsnemers van bedrijven, de industrie, administraties en collectiviteiten die in België zijn gevestigd. Het FM magazine, de showcase en de e news worden gestuurd naar organisaties die minimum 50 werknemers tellen, en binnen die bedrijven aan de verantwoordelijke(n) van het vastgoedbeheer, van de binneninrichting van werkplaatsen, van het beheer van de facilitaire diensten (hard & soft services) en het mobiliteitsbeheer.

Naargelang de omvang van de organisatie, de activiteitensector van de onderneming of het thema van de editie, worden de media verzonden naar de Facility Manager, Financieel Directeur, Algemeen Directeur, Aankoopdirecteur, HR Directeur of logistiek / technisch verantwoordelijke.


Blijf verbonden met uw klanten en prospecten dankzij Profacility.be en FM Magazine

Het communicatieplatform bevordert de dialoog tussen leveranciers en ondernemingen met betrekking tot de hiervoor genoemde competentiedomeinen. In 2019 zal het platform u meer dan 168.400 contactmogelijkheden bieden met beslissingnemers van bedrijven, industrietakken, besturen en instanties die zijn gevestigd in België.

Daarenboven heeft FM Magazine een partnership met IFMA. De samenwerking tussen de beroepsvereniging en het periodiek tijdschrift is een echte win- win, waarbij de vereniging de band versterkt met haar leden en waarbij wij als uitgever zeker zijn van kwalitatieve contacten en content.

FM Magazine
Profacility.be
Profacility e news
Showcase
FM Day, Dag van het facilitair MananagementCONTACT

FCO Media
Boulevard des Canadiens 118
7711 Dottignies
+32 (0)56 77 13 10


Advertentieverkoop & FM Day, dag van het facilitair management


Redactieverantwoordelijke Profacility


Redactieverantwoordelijke FM Magazine

Raadpleeg de vorige edities van de speciale editie [Workplace Showcase]

2023 | BEFIMMO@CENTRAL | ENABEL | CARREFOUR HOOFDKANTOOR BELGIË | BRUSSELS AIRPORT

2022 | PAMI - H.ESSERS | ALCON | GRAND HOPITAL CHARLEROI | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Luxembourg

2021 | THE CORE AMSTERDAM | GOOGLE BRUSSELS | LEOPOLDSKAZERNE GENT

2019 | Microsoft | EY | ALIAXIS HQ | JDE | STADSKANTOOR VENLO | DKV | BLOOMBERG HQ | KPMG | ALDAUTOMOTIVE

2017 | AXA | DELOITTE (BE)| VLAAMSE OVERHEID | COCA-COLA | INGRAM MICRO | HAVENHUIS| CORDA CAMPUS | VAN DE VELDE | BEFIMMO

2016 | AG REAL ESTATE HQ | BARCO ONE COMPUS | DELOITTE/ THE EDGE (NL) | GUARDIAN (LUX) | HAVEN BEDRIJF | MSF | VLAAMSE OVERHEID | WABCO

2015 | PWC (LU) | DIMENSION DATA | SODEXO HQ | PHILIPS (DE) | FOD MOBILITEIT | LEEFMILIEU BRUSSEL | AXA | ALD AUTOMOTIVE | BDO | SILVERSQUARE | DLL | MONDELEZ